Even voorstellen

CBS De Finne is de christelijke basisschool van het dorp Jistrum. Het dorp Jistrum telt plm. 950 inwoners en maakt deel uit van de Friese Wouden. Onze school heeft plm. 60 leerlingen, verdeeld over 3 groepen. Vanuit onze christelijke identiteit zetten wij ons in voor goed onderwijs en geven we met een enthousiast team vorm aan een veilige school met aandacht en zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Klik hier voor een filmpje over ons onderwijs. CBS De Finne maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Meerkamp

De feestcommissie heeft tijdens het dorpsfeest een geweldige meerkamp verzorgd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De organisatie verliep perfect en de kinderen hebben zich opperbest vermaakt bij alle activiteiten. Namens alle kinderen, hartelijk bedankt voor dit prachtige feest!

 

 

Koningsspelen

De Koningsspelen werden dit jaar gevierd door middel van een sportieve vossenjacht door Jistrum waarbij de kinderen diverse sportieve opdrachten uitvoerden.

 

 

Viering groep 4-5

De kinderen van de groepen 4 en 5 hebben voor hun ouders een prachtige presentatie gegeven over het dagelijkse reilen en zeilen in deze groep waarbij diverse onderwerpen de revue passeerden zoals muziekles, het jeugdjournaal, een spellingsles en vogelspotten.