Even voorstellen

CBS De Finne is de christelijke basisschool van het dorp Jistrum. Het dorp Jistrum telt plm. 950 inwoners en maakt deel uit van de Friese Wouden. Onze school heeft plm. 60 leerlingen, verdeeld over 3 groepen. Vanuit onze christelijke identiteit zetten wij ons in voor goed onderwijs en geven we met een enthousiast team vorm aan een veilige school met aandacht en zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Klik hier voor een filmpje over ons onderwijs. CBS De Finne maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Sinterklaas

Wat was het weer een groot feest: het bezoek van Sinterklaas en 2 van zijn Pieten aan onze school. Wekenlang hadden we naar zijn komst uitgekeken en wat was het fijn dat hij weer in ons midden was en voor ieder kind een goed woordje en een cadeautje had meegenomen.
Dank u wel Sinterklaas en graag tot volgend jaar!