Even voorstellen

CBS De Finne is de christelijke basisschool van het dorp Jistrum. Het dorp Jistrum telt plm. 950 inwoners en maakt deel uit van de Friese Wouden. Onze school heeft plm. 70 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Vanuit onze christelijke identiteit zetten wij ons in voor goed onderwijs en geven we met een enthousiast team vorm aan een veilige school met aandacht en zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Klik hier voor een filmpje over ons onderwijs. CBS De Finne maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Afsluiting kinderboekenweek

Met een zaal vol pakes en beppes hebben we de kinderboekenweek tijdens een feestelijke viering met de hele school afgesloten. De viering bestond uit dans, toneelspel en fragmenten van interviews van vraaggesprekken tussen kinderen en hun grootouders over de school van vroeger. Met dank aan alle (voorlees) pakes en beppes kijken we terug op een zeer geslaagde kinderboekenweek! 

Open huis

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. Na de welkomstgesprekken voor ouders van kinderen met een nieuwe groepsleerkracht, hielden we in een ongedwongen sfeer open huis waarbij de kinderen aan hun ouders lieten zien waar, hoe en waarmee ze werken op school.