Even voorstellen

CBS De Finne is de christelijke basisschool van het dorp Jistrum. Het dorp Jistrum telt plm. 950 inwoners en maakt deel uit van de Friese Wouden. Onze school heeft plm. 70 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Vanuit onze christelijke identiteit zetten wij ons in voor goed onderwijs en geven we met een enthousiast team vorm aan een veilige school met aandacht en zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Klik hier voor een filmpje over ons onderwijs. CBS De Finne maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Concert Frysk Leerorkest

Het Frysk Leerorkest, met ruim 250 kinderen, heeft in samenspel met het Frysk jeugdorkest een prachtig eindconcert verzorgd. De kinderen speelden samen met hun muziekdocenten en leden van het Frysk jeugdorkest de sterren van de hemel. Daarnaast verzorgde het Frysk jeugdorkest nog een gastoptreden.Het concert was het eindproduct van maandenlang oefenen op school.

 

 

Koningsspelen

Samen met It Iepen Stee hebben we een prachtig, sportief en smakelijk Oranjefeest gevierd op de dag van de Koningsspelen. Na het Koningsontbijt volgde de Koningssportdag met verschillende sportclinics voor alle kinderen. De dag werd afgesloten met goudbruine koninklijke pannenkoeken.

 

 

Viering groep 5-6

De Koningsspelen werden afgesloten met een verrassingsbezoek van koning Willem Alexander, koningin Maxima en politicus Sybrand Buma aan onze school. In een viering die verzorgd werd door groep 5-6, werd de focus gericht op het actieve en sportieve Oranjefeest met als doel om te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk kan zijn.

 

Pasen

Na een heerlijke paaslunch hebben we in 2 groepen het paasfeest gevierd. Pasen is het feest dat eraan herinnert hoe leven en liefde het laatste woord kunnen hebben. Dat we ons niet moeten neerleggen bij onrecht of armoede. Pasen is het feest dat zegt: Vertrouw erop, het kan echt!